Maura.pl

Ostatnia aktualizacja 11 styczeń, 2021

Dziękujemy, że zdecydowałeś się być częścią naszej społeczności www.Maura.pl reprezentowanej przez MB Saisa („Firma”, „my”, „nas”, „nasz”). Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem zilvinas.juraska@gmail.com.
 

Doceniamy, że powierzasz nam swoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę maura.pl („Strona”), a ogólniej korzystasz z naszych usług („Usługi”). Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego staramy się wyjaśnić Ci w możliwie jak najjaśniejszy sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej uważne przeczytanie. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Stronę internetową), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.

 
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, która pomoże zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.
 
Spis treści
 
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZDOBYTE INFORMACJE?
3. CZY TWOJE DANE BĘDĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIONE ?
4. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
6. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?
7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
8. ZARZĄDZANIE FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA
9. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?
10. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?
11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?
 
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się na Stronie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, podczas udziału w działaniach na Stronie lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Stroną, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy e-mail; adresy pocztowe; Hasła; preferencje kontaktu; dane kontaktowe lub uwierzytelniające; adresy rozliczeniowe; nazwy użytkowników; i inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia Twojej płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer Twojego instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z Twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Paypal. Linki do ich informacji o prywatności można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach z nimi związanych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:  Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej Strony.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Stronie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Strony oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Strony oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele innych firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:
Dane dotyczące logowania i użytkowania. Dane dotyczące logowania i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Strony lub korzystasz z niej i które zapisujemy w danych dotyczących logowania. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności na Stronie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwań i innych podejmowanych działań, takich jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu).

Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Strony. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu.

Dane lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Strony. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie:  Możemy zbierać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych.

W celu zwiększenia naszych możliwości dostarczania Państwu odpowiednich materiałów marketingowych, ofert i usług oraz aktualizowania naszych danych, możemy uzyskiwać informacje o Państwu z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych, a także od inne strony trzecie. Informacje te obejmują adresy pocztowe, stanowiska, adresy e-mail, numery telefonów, dane intencji (lub dane dotyczące zachowania użytkownika), adresy protokołu internetowego (IP), profile mediów społecznościowych, adresy URL mediów społecznościowych i profile niestandardowe, w celu ukierunkowanej reklamy i promocji wydarzeń .

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

 Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wypełnieniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Strony wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:
Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej (takiej jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania w celu wykonania kontrakt.

Aby publikować referencje. Na naszej Stronie publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoją opinię, skontaktuj się z nami pod adresem zilvinas.juraska@gmail.com i pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację opinii oraz dane kontaktowe.

 

 
 • Poprośba o opinię. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Strony.

  Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.

  Do zarządzania kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w dobrym stanie.

  Aby przesłać Ci informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach naszych warunków i zasad.

  Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).

  W celu egzekwowania naszych warunków i zasad do celów biznesowych, przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.

  Aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć.

  Realizacja i zarządzanie zamówieniami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Strony.

Zarządzanie losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.

Dostarczanie i ułatwianie dostarczania usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.

Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.

Aby wysyłać Ci komunikaty promocyjne i  marketingowe. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Stronie, zapisaniem się do marketingu lub w inny sposób kontaktujemy się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI” poniżej).

Dostarczaj ukierunkowaną reklamę do Ciebie. Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Strony, produktów, marketingu i Twoich doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i anonimowej, tak aby nie były one kojarzone z indywidualnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać identyfikowalnych danych osobowych bez Twojej zgody.

 
 • 3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?

  W skrócie:  Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z przepisami, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.

  Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:
  Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

  Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

  Wykonanie umowy: Jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

  Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

 
 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w spory sądowe, w których jesteśmy zaangażowani.
  Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
  Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

  Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

  4. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

  Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

 Twoje dane są przez nas przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

 

6. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

Dążymy do ochrony Twoich danych osobowych za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana, że będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze bezpieczeństwo i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iż naszej Strony odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Strony wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres zilvinas.juraska@gmail.com.

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto:
Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika.

Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i/lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

 

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców na naszej Stronie, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Następnie zostaniesz usunięty z marketingowej listy e-mailowej — jednak nadal możemy komunikować się z Tobą, na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, aby odpowiadać na zgłoszenia serwisowe lub w innych w celach niemarketingowych. Aby w inny sposób zrezygnować, możesz:
Uzyskaj dostęp do ustawień konta i zaktualizuj swoje preferencje.

 

8. ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją) ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 
What categories of personal information do we collect?
 
We have collected the following categories of personal information in the past twelve (12) months:
 

Category

Examples

Collected

A. Identifiers
Contact details, such as real name, alias, postal address, telephone or mobile contact number, unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address and account name
 
YES
 
B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute
Name, contact information, education, employment, employment history and financial information
 
YES
 
C. Protected classification characteristics under California or federal law
Gender and date of birth
 
YES
 
D. Commercial information
Transaction information, purchase history, financial details and payment information
 
YES
 
E. Biometric information
Fingerprints and voiceprints
 
NO
 
F. Internet or other similar network activity
Browsing history, search history, online behavior, interest data, and interactions with our and other websites, applications, systems and advertisements
 
YES
 
G. Geolocation data
Device location
 
YES
 
H. Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information
Images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities
 
NO
I. Professional or employment-related information
Business contact details in order to provide you our services at a business level, job title as well as work history and professional qualifications if you apply for a job with us
 
NO
J. Education Information
Student records and directory information
 
NO
K. Inferences drawn from other personal information
Inferences drawn from any of the collected personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics
 
NO
 
 

Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadku gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;

Udział w ankietach lub konkursach klientów; oraz

Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Państwa zapytania.
Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres zilvinas.juraska@gmail.com lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu.

Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje informacje będą udostępniane komuś innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

DiveDeeper.in nie ujawnił ani nie sprzedał żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Maura.pl nie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

 

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji – Prośba o informację

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

kategorie danych osobowych, które zbieramy;

cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;

czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;

kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;

kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz

biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w korzystaniu z praw do prywatności konsumenta

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej podałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju wniosku, który prześlesz, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem metody komunikacji (np. telefonu lub e-mail), które wcześniej nam przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.

Inne prawa do prywatności

możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych

możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku w ramach CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został on upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.

możesz zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu prośby o rezygnację podejmiemy działania w jak najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 15 dni od daty złożenia wniosku.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres zilvinas.juraska@gmail.com lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, skontaktuj się z nami. Napewno uda nam się rozwiązać problem.
 

10. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

 

11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres zilvinas.juraska@gmail.com lub pocztą na adres:

MB Saisa
Partizanu 16-217
Kaunas 50212
Lithuania
 

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

W oparciu o obowiązujące przepisy obowiązujące w Twoim kraju, możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, odwiedź: https://maura.pl/contact-me/. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.

This privacy policy was created using Termly’s Privacy Policy Generator.MB
Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories